Diverse dokumenter:

Regnskap 2015 og oversikt tom 01.05.2016. Markedsplan 2016 og 2017 (vedtatt styremøte 11/5-16).

Reglement for messedeltakelse vedtatt 11/5-16.

Vedtekter og satser markedsbidrag pr. 11/5-16.

 

Referat styremøter:

Møte 11/5-16        

 

 

ARBEID MED INTERNETTSIDENE 

Internettsidene til Foreningen Namdalskysten har ifølge Smart Media hatt ca. 500 unike besøkende i måneden. Det er et lavt tall selv om sidene ikke annonseres mye bortsatt fra ved messebesøk, så sidene fungerer ikke som et trekkplaster.

Nye sider bør være enkelt oppbygd, enkle å vedlikeholde og sende besøkende til medlemsbedriftenes sider så fort som mulig.

Siste styremøte vedtok at styret skal bruke e-mailkommunikasjon til å utarbeide en beskrivelse av hvordan vi ønsker å lage en ny løsning.

For å begynne prosessen oversender jeg to forslag A og B som vi kan bygge videre på:

A.    Legge inn overskrift, et bilde, link til medlemmene (og en beskrivelse av type bedrift etter medlemskategori).

B.     Legge inn overskrift og link til medlemmene med så mye som mulig av tilbudene til medlemmene (i forhold til medlemskategori eller egendefinert) i en matriseoversikt. Lage et bildegalleri med et bilde fra hver bedrift. Oversiktskart med plassering av bedriftene - bedriftene melder inn koordinat. Link til PDF der språkversjoner av områdepresentasjonene (norsk, engelsk, nederlandsk og tysk) ligger.

C.     Kom med forslag.

Se innholdet på de gamle sidene (her ligger tekst og bilder når de gamle sidene slettes)

Forslag til midlertidig løsning på internettsidene: 

 

A:

Namdalskysten
Nord-Trøndelag
The coast of Namdal
Central Norway
Die Namdalsküste
Mittelnorwegen

 Leka Brygge  Leka motell og camping  Leka Opplevelser
 Bogen Feriehus  Asplia Feriehus  Strømlinjen
 Kolvereid Familiecamping  Salmonor  Løvøen Gård
 Rørvik Rorbuer  Norveg Museet-Midt  Kysthotellet Rørvik
 Einvika overnatting og havfiske  Namdal Akvasenter  Utmarkscompagniet
 

 

B:

Namdalskysten
Nord-Trøndelag
The coast of Namdal
Central Norway
Die Namdalsküste
Mittelnorwegen

  ACCOMODATION Service Activities For rent/Offers
Firms Hotel Motel Rooms House Cabins Events Restaurant Exhibition Museum Guiding Trails Fishing Boat Kajak Bicycle Boat trips Transport/events
Leka Brygge   X X               X X X X      
Leka motell og camping   X X   X     X     X X X        
Leka Opplevelser               X   X X            
Bogen Feriehus     X               X X X     X  
Asplia Feriehus       X X             X X        
Strømlinjen                                 X
Salmonor               X   X              
Rørvik Rorbuer     X                 X X X   X  
Norveg Museet-Midt             X X X                
Kysthotellet Rørvik X                             X  
Einvika overnatting og havfiske     X X X           X X X     X  
Namdal Akvasenter               X   X              
Utmarkscompagniet     X X X         X X X X X   X  
Mer info - PDF More info - PDF   Mehr Info:  PDF