Diverse dokumenter:

2017:

Protokoll årsmøtet 2017 med retningslinjer messeansvar og vedtatt markedsplan

Regnskapet for 2016

NHO Reiseliv Høringssvar: Forslag til endringer i havressursloven og til ny forskrift om turistfiskevirksomheten.

 

2016:

Protokoll ekstraordinært årsmøte 27. september 2016

Regnskap 2015 og oversikt tom 01.05.2016. Markedsplan 2016 og 2017 (vedtatt styremøte 11/5-16).

Reglement for messedeltakelse vedtatt 11/5-16.

Vedtekter og satser markedsbidrag pr. 11/5-16.

Møtebok Styremøte 11/5-16

Protokoll årsmøte 3. mars 2016